AdmissionQ - ถามตอบล่าสุดกัญญาวีร์ - 06 เม.ย. 63 19:25 น.
ถ้าลาออกเภสัชปี1 ม.พะเยา จะเสียค่าปรับไหมคะ ถ้าเสียแล้วเสียเท่าไหร่คะ #คณะ/สาขา
1
สิปปกร
ก่อนเข้าเขียนทางมหาลัยจะมีสัญญาให้เซ็นครับ. ถ้ามหาลัยไหนไม่มีสัญญาก็ไม่ต้องเสียครับ

Prakaimas - 05 เม.ย. 63 20:34 น.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ้าจะเรียนเกี่ยวกับออกแบบแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ต้องเรียนคณะไหน สาขาอะไรหรอค่ะ #คณะ/สาขา
1
สิปปกร

ให้เลือกคณะศิลปกรรมศาสตร์ / มัณฑนศิลป์ครับ


เลือกสาขาวิชา การออกแบบแฟชั่น / ออกแบบภัตราภรณ์ นะครับ

 

 
Baipaii - 19 ก.พ. 63 23:45 น.
รังสีเทคนิค ของมหิดลต้องใช้ Pat1ไหมคะ?? #คณะ/สาขา
1
พัณณิตา
ใช้ดูแต่ไม่ใช้คำนวนค่ะSsp - 28 พ.ย. 62 22:18 น.
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นี้เรียนยากไหม แล้วเกี่ยวกับอะไร ประมานไหน #คณะ/สาขา
1
สิปปกร

ถ้าเราขัยและตั้งใจเรียนก็คงไม่ยากนะครับ 

 

ป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีเครือข่าย เป็นต้น