AdmissionQ - ถามตอบล่าสุด


กมลรัตน์ - 22 เม.ย. 62 00:46 น.
สอบถาม โครงการนักเรียนเรียนดี (เขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) #แอดมิชชั่น
1
กมลรัตน์ จันทะวัง
ใช้คะแนนอะไรบ้างคะกานตืพิชชา - 18 เม.ย. 62 14:21 น.
สอบถาม TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 #แอดมิชชั่น
1
กานตืพิชชา ภักดีชน
ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีงงไอตรงที่ว่า "เลือกสอบวิชา..." นี่คือยังไงเหรอคะ อย่าสมมตว่าเราจะสมัครคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาต่างประเทศคณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาต่างประเทศ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ตรงที่ว่า "เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์" เนี่ย เราต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์จากข้อสอบแหล่งไหนมายื่นให้ทางมหาลัยหรือเปล่าคะ หรือว่าทางมหาลัยจะให้เราทำแบบทดสอบ หรือว่าไม่ต้อง รบกวนช่วยอธิบายทีนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ><วลัยภรณ์ - 08 เม.ย. 62 11:17 น.
สอบถาม TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการการรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ #แอดมิชชั่น
2
วลัยภรณ์ ชัยลังกา
ลงแพทย์ชนบทของ. มชไว้


ณัฐชนน - 01 เม.ย. 62 10:55 น.
สอบถาม TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ #แอดมิชชั่น
1
ณัฐชนน สหัสชาติ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ใช้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่คับ
สิริมา - 15 มี.ค. 62 20:57 น.
สอบถาม TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #แอดมิชชั่น
1
สิริมา สุขวิเศษ
GAT ถ้าไม่ได้เต็มจะมีโอกาสติดไหมคะ

นางสาวจารุกัญญ์ - 14 มี.ค. 62 11:38 น.
สอบถาม รับตรง59 หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ (รอบที่ 2) #แอดมิชชั่น
1
นางสาวจารุกัญญ์ ดวงสมหวัง
ค่าเทอมเท่าไรคะสกาย - 08 ก.พ. 62 19:22 น.
สอบถาม TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน #แอดมิชชั่น
1
สกาย ลินน์
9 วิชาสามัญใช้วิชาไหนตัดสินบ้างหรอคะ ถ้าลงสอบคณิตแบบสายวิทย์ไปจะมีผลมั้ยคะ

ศุภชัย - 02 ก.พ. 62 15:40 น.
สอบถาม TCAS รอบที่ 1- โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 #แอดมิชชั่น
1
ศุภชัย ฤทธิ์ทวี
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้เปิดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเปลี่ยนไป สื่อออนไลน์ที่เข้ามามีอิทธิพลในรูปแบบการซื้อสินค้าและการจ่ายเงินที่เปลี่ยนไปจากเดิม ในอนาคตไม่เกิน 5 - 10 ปี ธุรกิจที่ยังตั้งขายตามห้างร้าน มีพนักงานขาย อาจจะเปลี่ยนไปเป็นธุรกิจดิจิทัลทั้งหมด จึงทำให้ทางสาขาต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามเทรนด์ของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ใหม่มาก หากน้องๆ เข้ามาเรียนที่นี่ ในปีที่ 1 จะได้เรียนเรื่องของพื้นฐานทางธุรกิจ ความเข้าใจการทำธุรกิจว่าเขาทำกันอย่างไร พอขึ้นปีที่ 2 จะเริ่มเรียนเรื่องกระบวนการคิด และไอเดียต่างๆ เราจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ถ้าเราตั้งคำถามผิดตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นทางสาขาวิชาได้พยายามกระตุ้นความคิด ฝึกการตั้งคำถาม ความคิดสร้างสรรค์ ให้น้องๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สมบูรณ์ ในปีที่ 3 เข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีที่หลากหลายให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และหยิบออกมาใช้ร่วมกับการแก้ไขปัญหา เข้าสู่ปีที่ 4 น้องๆ จะได้เรียนรู้การคิดโมเดลธุรกิจ ทำให้เห็นว่ารูปแบบธุรกิจทั้งหมด มีแนวความคิด มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วคิดคำตอบออกมาว่าจะหยิบอะไรไปตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา ในโลกของธุรกิจที่มีดิจิตอลเป็นรากฐาน โลกมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจาก Analog มาเป็น Digital นั่นหมายถึงโอกาสในการทำธุรกิจเปิดกว้างขึ้น และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง น้องๆ ที่สนใจจะเรียนสาขานี้จะต้องเป็นคนที่หาโอกาส หาช่องทางทำธุรกิจ โดยนำเครื่องมือเหล่านี้มาบริหารจัดการ หยิบเอาสิ่งที่มีอยู่มาตอบโจทย์ผู้บริโภค หาทางแก้ไขปัญหา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจดิจิทัล ที่มีจุดหมายปลายทางคนละทาง แต่ใช้รูปแบบหรือเส้นทางเหมือนๆ กัน น้องๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากเรียน IT แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าสาขาไหนดี วันนี้พี่จะมาแนะนำ สาขาธุรกิจดิจิทัล เผื่อจะทำให้น้องตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกสาขาเรียน ปัจจุบันสาขาธุรกิจดิจิทัล อยู่ในอันดับ 4 ที่บริษัทต้องการมากที่สุด ในปี2017 สาขาธุรกิจดิจิทัลก็คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่จะมีความก้าวหน้าและไม่ยุ่งยาก เพื่อปรับให้นักศึกษามีความเข้าใจง่าย สาขาคอมธุรกิจดิจิทัลนั้นเรียนไม่ยาก จะศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจโดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นทฤษฎีและการปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ มีการสอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและกราฟฟิก เช่น Photoshop Flash เป็นต้น 5 อาชีพ ยอดฮิตของสาขาธุรกิจดิจิทัล 1.โปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพเฉพาะด้าน ที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเขียนรหัสซอฟต์แวร์ได้หลากหลาย รับผิดชอบเรื่องการพัฒนา ออกแบบและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Applications และ Codings โปรแกรมต่างๆ 2.เลขานุการ งานเลขานุการเป็นงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ หน่วยงาน เพราะจะทำให้งานในสำนักงานสามารถดำเนินการไปด้วย เรียบร้อย รวดเร็ว เลขานุการเปรียบเสมือนฟันเฟืองแห่งเครื่องจักรที่จะทำให้งานขององค์กรนั้น ๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ในองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรย่างน้อยหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อแบ่งเบาภารกิจของผู้บริหารหรือเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา เป็นศูนย์รวมงานขององค์กรเป็นผู้เชื่อมโยงให้กับผู้บริหาร กับผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกองค์กร 3.นักวิเคราะห์ระบบงาน ทำหน้าที่วิเคราะห์ปัญหา และนำมาเปลี่ยนให้เป็นรูปที่เหมาะสมสำหรับการประเมินค่าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวางแผนงาน การสั่ง การทบทวนโครงการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ และการจัดทำรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ทำไปแล้ว พิจารณานำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วย ในการดำเนินงาน นักวิเคราะห์ระบบงาน ต้องพิจารณาทั้งการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรมควบคุมระบบ/โปรแกรมอื่นๆ (Software) ระบบเครือข่าย (Network) และบุคลากร (People) มาใช้งานอย่างเหมาะสม วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหา ผู้วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์จะใช้เทคนิคของการวิเคราะห์แบบโครงสร้าง สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จำลองแบบข้อมูล วิศวกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร การสุ่มตัวอย่าง และหลักการบัญชีต้นทุน เพื่อวางแผนในการทำงานออกแบบขั้นตอนในการทำงาน 4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ การทำบัญชีเงินเดือนนั้น เดิมมักจะเป็นงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นงานแรกของธุรกิจต่างๆ เพราะจะได้ทดลองการใช้คอมพิวเตอร์ โดยไม่มีผลกระทบกระเทือนแต่อย่างใดกับลูกค้า เมื่อพนักงานคุ้นเคย และยอมรับการใช้คอมพิวเตอร์ จึงค่อยขยายงานไปด้านอื่นๆ ขั้นตอนแรกของการทำบัญชีเงินเดือนก็คือ การจัดทำแฟ้มข้อมูลหลักว่า มีใครเป็นพนักงานบ้าง อยู่ที่ใด อัตราเงินเดือนเท่าใด หักภาษีและอื่น ๆ เท่าใด ต่อจากนั้นทุกงวดจะต้องแจ้งให้คอมพิวเตอร์ทราบว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ เช่น ผู้ใดเข้าหรือออก ผู้ใดทำงานนอกเวลา และผู้ใดลาหยุดเกินกำหนดจนต้องหักเงินเดือน แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณเงินเดือน เงินหักต่างๆ แล้วพิมพ์รายการ พิมพ์เช็ค และพิมพ์รายงานสรุปต่างๆ ได้ 5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่ช่วยวางแผนการโฆษณา การนำเสนอกิจกรรม และการส่งเสริมโครงการหรือผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละประเภท แต่ละชนิดให้กับองค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง ด้วยการซื้อพื้นที่ หรือเวลาในการโฆษณาตามแต่ละประเภทของสื่อสารมวลชน ที่จะให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเผยแพร่ กิจกรรม โครงการ หรือผลิตภัณฑ์สินค้า สู่กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชน เห็นถึงความน่าสนใจ ของหลักสูตรนี้แล้ว อย่ารอช้า รีบมาสมัครเรียนได้แล้ว ที่คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ รับรอง เรียนจบ มีงานทำทันที ไม่ตกงานแน่นอน เงินเดือนดีหรือสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่เรียนสำหรับค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร กำกนดการรับสมัครนักศึกษา TCAS 62 (ภาคปกติ) รอบ 2 โควตา รับสมัคร : 4 ก.พ. – 23 มี.ค.62 ชำระเงินค่าสมัคร : 4 ก.พ. – 24 มี.ค.62 ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร : 4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ : 11 เม.ย.62 สอบสัมภาษณ์ : 19 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย.62 ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS : 22 เม.ย.62 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าเรียน : 24-25 เม.ย.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 29 เม.ย.62 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 6-12 พ.ค.62 ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 6-12 พ.ค.62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร : 17-29 เม.ย.62 ชำระเงินค่าสมัคร : 17-29 เม.ย.62 ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร : ในวันสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ : 9 พ.ค.62 สอบสัมภาษณ์ : 14 พ.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 17 พ.ค.62 ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS : 15 พ.ค.62 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เข้าเรียน : อัตโนมัติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 17 พ.ค.62 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 20-26 พ.ค.62 ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า : 20-26 พ.ค.62


สิทธิพงษ์ - 17 ธ.ค. 61 17:47 น.
สอบถาม TCAS รอบที่ 1/1 - รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) #แอดมิชชั่น
1
สิทธิพงษ์ โผนพิมาย
รอบportfolioรับกี่คน