กฤตนัย - 23 ก.ค. 60 17:58 น.

ยังไม่รู้จะเรียนอะไรเลย #dek61


supagun
http://www.admissionpremium.com/adplanning/intro
ลองค้นหาตัวเองที่เว็บไซต์นี้เลยครับ

ภาพประกอบ