รังสิมา - 01 ก.ย. 60 19:30 น.

โครงการ PRETCAS'61 คืออะไรหรอคะ  แล้วมีจัดสอบ หรือว่า ติวรายวิชาโดยติวเตอร์คะภาพประกอบ