ศิรินันท์ - 25 ต.ค. 60 11:31 น.

อ่านหนังสือยังไงให้ไม่ง่วงค่ะ --'


chanapa
กาแฟฟ
สิริกุลชา
😴😴😴
รัตนาภรณ์
😃😃😃
รัชนีพร
กินลูกอมเปรี้ยวๆ ไม่ก็มันฝรั่งค่ะ(อย่าเผลอกลืนนะคะ555+) 
ภาคเรียนที่ ๒ของปีการศึกษา ยังไม่มีแนวหรืือแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนร.ชั้น ม.๑-๕ เลยค่ะ ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ

ภาพประกอบ