ภาวินี - 16 มี.ค. 61 00:07 น.

ล่ามกับนักแปลต่างกันยังไงคะภาพประกอบ