จุฑามาศ - 11 มิ.ย. 61 21:37 น.

อยากให้มีรู้จักอาชีพ อาชีพนักรังสีเทคนิคค่ะภาพประกอบ