มนทิรา - 15 มิ.ย. 61 18:24 น.

อยากทราบค่ะว่าการเตรียมตัวเรียนโลจิสติกส์ ต้องเตรียนตัวยังไงคะ หนูอยู่ ม.6ภาพประกอบ