อาทิตฏิญา - 21 ส.ค. 61 13:26 น.

เรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มข เรียนจบแล้วเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ไหมคะภาพประกอบ