อรรถพันธ์ - 12 ต.ค. 61 20:37 น.

ขอถามว่าถ้าเรียนครุศาสตร์ประถมเนี่ย ต้องเรียนกี่ปี แล้วเน้นวิชาหลักอะไร ค่าเทอมเท่าไร ค่าตอบแทนเท่าไรภาพประกอบ