ศิรินันท์ - 14 ต.ค. 61 14:17 น.

สัมภาษณ์อาชีพแพทย์
ชื่อ...............อายุ.....ปี  วุฒิการศึกษา.............รายได้/สวัสดิการที่ได้รับ.............บาท
ลักษณะของงาน.................................อาชีพแพทย์สาขา...........................
คุณลักษณะเด่น..............................................
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ.................................
ข้อจำกัดของอาชีพ...........................................
ทัศนคติในการประกอบอาชีพ..................................
ปัญหาที่พบในการทำงาน......................................
จบจากมหาลัยไหน........................................
ปัจจุบันทำงานที่.............................................
ช่วยตอบหน่อยค่ะ


ศิรินันท์
ชื่อทพญ.กัลยา ไกรโกศล อายุ 46 ปี  วุฒิการศึกษา
  • ปริญญาโท ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรวิทยาเอนโดดอนต์ โรงพยาบาลตำรวจ
  • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายได้/สวัสดิการที่ได้รับภาครัฐ 30,000-65,000 บาท สวัสดิการค่าเวรโอที 300-1,200/8 ช.ม. หรือ 38-150/ช.ม. ภาคเอกชน 58,808-120,000 บาท สวัสดิการค่าโอที 400-800/ช.ม.
ลักษณะของงาน ตรวจสุขภาพช่องปากเหงือกและฟัน รักษาตามอาการของโรคและความผิดปกติของเหงือกฟันและช่องปาก อาชีพแพทย์สาขาทันตแพทย์
คุณลักษณะเด่นมีความรู้ในเรื่องกี่ยวกับสุขภาพฟัน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพเปิดคลินิก เรียนแพทย์เฉพาะทาง
ข้อจำกัดของอาชีพรับน้อย ในมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันทำงานที่
คลินิกทันตกรรมไนซ์สไมล์ 140/403 หมู่ 14 ตรอก/ซอยบาดาล ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ภาพประกอบ