นางสาวนภาดา - 23 ต.ค. 61 20:06 น.

สอบถาม TCAS รอบที่ 1 Portfolio การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียนนางสาวนภาดา
ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมถึง แต่รายวิชาบางวิชาไม่ถึง มีสิทธิ์สมัครได้ไหมคะ

ภาพประกอบ