ณัฐพล - 26 ต.ค. 61 20:49 น.

ขอสอบถามเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่มีปะสบการณ์ด้านการลงทุนและการเงินแต่ไม่ได้เรียนจบจากคณะด้านการเงินครับ
ผมมีความตั้งใจแต่เด็กว่าอยากเป็นนักวิทยฯทว่าสภาพเป็นจริงนั้นไม่ง่ายอย่างที่ผมคิดผมจึงเปลี่ยนทางเลือกมาเป็นสายคอมฯ
ศึกษามาจนเจอสาขาที่ใช่คือวิทยาการคอมฯ แต่ระหว่างนั้นผมก็ค้นพบตัวเองอีกว่าตัวผมมีความเหมาะสมทางด้านการลงทุนมากกว่า จนถึงตอนนี้ผมค่อนข้างสับสนว่าผมควรเลือกเรียนทางด้านคอมฯหรือการเงินดี โดยผมคิดว่าการเงินการลงทุนผมควรจะสามารถมาเรียนเพิ่มเติมทีหลังได้แต่...มันจะง่ายอย่างนั้นหรือ? รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ช่วยเล่าสิ่งที่ประสบมาทีครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับผม...ภาพประกอบ