นาย - 06 พ.ย. 61 19:38 น.

ถ้าจะเพิ่มชื่อโรงเรียนต้องทำยังงัยคับ ชื่อโรงเรียนผมยังไม่มีคับภาพประกอบ