นางสาว - 07 เม.ย. 62 20:31 น.

อยากทราบว่า คณะที่เกี่ยวกับสายวิทย์สุขภาพ ส่วนใหญ่จะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในรอบ portfolio ขอแบบทุกมหาวิทยาลัยเลยค่ะภาพประกอบ