ชาภักดี - 19 เม.ย. 62 19:02 น.

อยากทราบว่าปีนี้โอกาสที่คะแนนขั้นต่ำ คณะเภสัช ม.ขอนแก่น จะเพิ่มขึ้นหรือต่างจากเดิมมากไหมคะภาพประกอบ