ผกามาศ - 20 เม.ย. 62 22:07 น.

รอบที่ 4 เวลาเลือกเขาจะดูคะแนนสูงสุด -ต่ำสุด ใช่ไม่ค่ะ แล้วเขามีการคัดเลือกโดยการดูเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่รายวิชาอีกไม่ค่ะ เช่นคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ผ่านเกณฑ์ แต่คะแนนเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชาไม่ผ่าน จะมีโอกาสไม่ค่ะภาพประกอบ