ธัญชนก - 10 พ.ค. 62 10:10 น.

พื้นฐานวิทยาศาสตร์นี่ ต้องเรียนแค่สายวิทหรือสายอื่นก็ได้คะ แค่ต้องมีคะแนนPat1-2 เข้าใจถูกมั้ยภาพประกอบ