เกตนิกา - 10 พ.ค. 62 11:24 น.

เรียนครูมรภ สุราษฎร์ ดีไหมคะ พอดีติดที่นี่ภาพประกอบ