คมกฤช - 13 พ.ค. 62 22:03 น.

วิศวะคอมพิวเตอร์เรียนที่ใหนดีสุดแล้ว มันยากหรือเปล่า มันกล้วเรียนแล้วไม่จบ

มหาลัยใหนดี
ภาพประกอบ