นราธรณ์ - 03 มิ.ย. 62 22:55 น.

เรียน กศน. แล้วอยากเข้าวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องเตรียมตัวแบบไหนงับ
ภาพประกอบ