เพียงใจ - 26 ส.ค. 62 10:02 น.

การใช้งาน Admission Planning เมื่อจัดการลบข้อมล นร.ออกไปแล้ว แต่เมื่อมาดูรายห้อง ชื่อของ นร.รายที่ลบออกไปยังมีอยู่เช่นเดิมอีก ต้องทำอย่างไร
 ภาพประกอบ