อยากรู้ Secrets - 30 ส.ค. 62 14:17 น.

สวัสดีค่ะ ตอนนี้เรียน ปวช.3 แผนกอาหารและโภชนาการ อยากเรียนมหาวิทลัยที่สอนโภชนาการและการกำหนดอาหารในเชียงใหม่อะคะไม่ทราบว่าเรียนต่อได้ที่ไหนบ้างคะ และเรียนได้ไหม?



ภาพประกอบ