นางสาวอณิฌา - 04 ก.ย. 62 12:12 น.

หนูได้ทำการเพิ่มชื่อสถาบันใน Profile แล้วแต่ตอนที่สร้าง Portfilio ไปแล้วจะมาแก้ไขชื่อสถาบันแต่หาไม่เจอคะ ต้องทำอย่างไรคะภาพประกอบ