มงคล - 19 ก.ย. 62 20:30 น.

ทำเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคับภาพประกอบ