ปะวิณา - 23 ก.ย. 62 13:23 น.

นำสานกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมาเก็บไว้เป็นเวชา224วัน วัดมวลสารได้4.4×10กำลัง2 กรัมหากสารนี้มีค่าครึ่งชีวิต28วันต้องการทราบว่าสารนี้มีมวลเริ่มต้นกี่กิโลกรัม(หากมีทศนิยมให้ตอบสามตำแหน่ง)ภาพประกอบ