เพียงใจ - 23 ก.ย. 62 20:11 น.

การใช้งาน Admission Planning เมื่อจัดการลบข้อมล นร.ออกไปแล้ว แต่เมื่อมาดูรายห้อง ชื่อของ นร.รายที่ลบออกไปยังมีอยู่เช่นเดิมอีก ต้องทำอย่างไร
 


ชนานันท์
คณะและสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ภาพประกอบ