ด.ช.อรรถวิทย์ - 18 ต.ค. 62 13:45 น.

เราสามารถเลือกวิชาเอกคู่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ไหมครับ ผมเอาวิชาเอกสังคมศึกษา-ภาษาไทยครับภาพประกอบ