ชลธิชัย - 21 ต.ค. 62 21:39 น.

คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนต์และภาพนิ่งมหาวิทยาลัยปทุมธานีมีเรียนไหมครับและดีไหม???ภาพประกอบ