ชุติมา - 23 ต.ค. 62 22:24 น.

เรียนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทำงานอะไรได้บ้างคะภาพประกอบ