ตัสนีม - 05 ธ.ค. 62 21:25 น.

คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิค รับเกรดเท่าไหร่ค่ะ


สิปปกร

ระบบรับตรง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของคณะเทคนิคการแพทย์
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ (กลุ่มวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 )
- มีผลลคะแนนการสอบวิชาสามัญของสทศ. จำนวน 7 วิชา
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

 

นี้ครับ


ภาพประกอบ