จิตติมา - 18 ก.พ. 63 10:58 น.

รบกวนแอดมินช่วยแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของครูให้ด้วยคะ...ครูแก้ไขบันทึกหลายครั้งแล้ว แต่ยังเด้งกลับมาเป็นข้อมูลเดิมอยู่คะ
ขอบคุณคะ

ข้อมูลเดิม...รร.อยุธยาวิทยาลัย
เปลี่ยนเป็น...รร.บ้านหมี่วิทยา จ.ลพบุรีภาพประกอบ