ณัฐกานต์ - 07 พ.ค. 63 09:04 น.

จบปวส.สาขาภาษาต่างประเทศ เป็นมัคคุเทศก์ดีไหมคะ ทำงานอะไรดีสุด รุ่งสุด สำหรับปวส.สาขาภาษาต่างประเทศ เน้นอังกฤษ จีน มาลายู นิดหน่อยภาพประกอบ