ลาวัลย์ - 11 พ.ค. 63 11:46 น.

อยากทราบว่า คณะวิทยาศาสตร์ รอบ4 จุฬา เด็กซิ่วสมัครได้มั้ยคะ เพราะ รอบ3 ระบุว่า ต้องเป็น เด็ก 63 เท่านั้น ส่วน รอบ 4 ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ภาพประกอบ