สุรเดช - 14 พ.ค. 63 23:30 น.

ผมเป็นคนชอบพูดชอบเเสดงออกควรเรียนอะไรดีครับภาพประกอบ