จันทร์หา - 19 พ.ค. 63 07:52 น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา(วศ.บ 5ปี) ของ มจพ. รับกี่คนคะ ?? ใน www.admissionpremium.com ขึ้น2คน แต่ในไฟล์มหาลัยขึ้น10 เชื่ออันไหนได้คะ🤔ภาพประกอบ