พลอยไพลิน - 01 มิ.ย. 63 03:01 น.

เอกสารที่ใช้ในการศึกษาต่อหลักๆมีอะไรบ้างค่ะภาพประกอบ