พรทิพย์ - 20 ก.ค. 63 22:06 น.

Tcas64จะประกาศเมื่อไหร่คะ มีโอกาสเลื่อนเพราะโควิดไหมคะ 


ธ*******
น่าจะเลื่อนไหม

ภาพประกอบ