สิริวรรณ์ - 13 ต.ค. 63 13:15 น.

เรียนวิทยาศาสตร์เคมี จบมาวุฒิ ป.ตรีประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะ ในสายราชการภาพประกอบ