วิชชุดา - 01 ม.ค. 64 22:58 น.

Com Sci เรียนอะไรบ้างคะ แล้วถ้าไม่เก่งคณิตสามารถเรียนได้ไหมคะ ภาพประกอบ