Issariyapong - 06 ม.ค. 64 11:30 น.

ทุกคนขอสอบถามหน่อยน่ะ คือเราเรียนสายศิลป์ ภาษา แต่อยากเรียนคณะสาธารณะสุข 
มีที่มหาลัยไหนที่เปิดรับสายนี้บ้างภาพประกอบ