อริญรดา - 19 ก.พ. 64 08:54 น.

อยากสอบถามค่ะ คืออยากเข้าคณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะในการสอบเข้าคณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณค่ะ #มหาลัยศิลปากร#คณะโบราณคดี#สาขาโบราณคดี#โบราณคดีภาพประกอบ