สุจิตรา - 09 เม.ย. 64 11:33 น.

ขอแนะนำสาขาวิิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เหมาะสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกสาย), ปวช.(ทุกประเภทวิชา), ปวส.(สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า, สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือเทียบเท่า) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของสายงานสิ่งทอและอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป นักศึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี  ประกอบกับความรู้ด้านการจัดการสินค้าเสื้อผ้า   ทำให้แนวอาชีพหลากหลายทั้งเป็นมืออาชีพในสายงานตนเองในระบบ OEM หรือ ODM และผู้ประกอบการกิจการเสื้อผ้าตนเองแบบ OBM...เลือกจะตามฝันของตนเองอย่างมืออาชีพ...สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Garment-Technology-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2-105854601279808ภาพประกอบ