นายปฏิพัฒน์ - 14 พ.ค. 64 12:33 น.

เราสามารถเพิ่มโรงเรียนได้ไหมครับในกรณีทำportfolioแล้วไม่มีโรงเรียนของตัวเองภาพประกอบ