ด.ญ.น้ำฟ้า - 20 พ.ค. 64 16:35 น.

เข้าไปทำ Portfolio Premium ที่ซื้อไว้ไม่ได้ เนื่องรูปแบบที่ซื้อไว้พอเข้าไปไม่มีคำว่าหน้าของฉัน 
ช่วยนะนำหน่อยครับว่าจะเข้ายังไงภาพประกอบ