สิริพร - 03 ก.ย. 64 18:13 น.

ตอนนี้เรียนสายศิลป์-คำนาณอยู่ม.6 แต่อยากเข้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยไหนรับสายศิลป์เข้าบ้างค่ะแนะนำหน่อย


dqxthvda
@@QOUfD
dqxthvda
1'"
dqxthvda
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
dqxthvda
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
dqxthvda
fAZk9rEX')) OR 513=(SELECT 513 FROM PG_SLEEP(15))--

ภาพประกอบ