นันทวรรณ - 05 พ.ย. 64 18:14 น.

ถ้าเกิดว่าเราไปต่อมหาลัยปีหน้า ไม่เข้าปีนี้ คือเราต้องเตรียมมเอกสารอะไรบ้างคะภาพประกอบ