พัทธนันท์ - 22 พ.ย. 64 21:13 น.

บริหารธุรกิจ สาขาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ มศว. โครงการเด็กดีมีที่เรียนกับโครงการเด็กดีมีีที่เรียน(โครงการพิเศษ)ต่างกันยังไงหรอคะ ภาพประกอบ