ภัทรภัทร - 07 ธ.ค. 64 10:59 น.

ถ้าติดคณะแพทย์รอบสองของโควตา14จังหวัดภาคใต้แล้วไม่ใช้สิทธ์เพื่อไปต่อรอบสามสามารถทำได้ไหมคะภาพประกอบ