สุภัสสร - 26 ก.พ. 65 13:09 น.

ถ้าอยากเป็นครูคณิตแล้วให้ติดรอบพอร์ตเราต้องเก็บอะไรบ้างคะภาพประกอบ